به گزارش جامع نیوزبانک پارسیان برای سپاس از همفکری و مشارکت مشتریان در تکمیل فرم های نظر سنجی پیرامون ارایه خدمات بهتر در شعب سراسر کشور ، نهمین دوره قرعه کشی جوایز آن دسته از کسانی که با پر کردن فرم های یاد شده و انداختن آن در درون صندوق انتقادات و پیشنهادهای شعب ، […]

به گزارش جامع نیوزبانک پارسیان برای سپاس از همفکری و مشارکت مشتریان در تکمیل فرم های نظر سنجی پیرامون ارایه خدمات بهتر در شعب سراسر کشور ، نهمین دوره قرعه کشی جوایز آن دسته از کسانی که با پر کردن فرم های یاد شده و انداختن آن در درون صندوق انتقادات و پیشنهادهای شعب ، همراهی داشتند را برگزار کرد. برندگان این دوره از قرعه کشی که مربوط به سه ماهه بهار سال ۹۲ می باشند، خانم “فتاحی”مشتری شعبه ایلام و آقایان؛ “آذرمنش”، مشتری شعبه گیلاوند و ” نظرمسیحی” مشتری شعبه کازرون، هستند که به هر کدام از این عزیزان توسط بانک پارسیان کارت هدیه یک میلیون ریالی اهدا می شود. شایان توجه است؛ این قرعه کشی هر سه ماه یک بار، پس از بررسی برگه های نظر سنجی بیرون آمده از صندوق انتقادها و پیشنهادها و با استمرار روش مشتری مدارانه ی بانک پارسیان برگزار و به سه نفر از مشتریانی که تلفن خود را بر روی برگه نظرسنجی درج کرده باشند به قید قرعه، کارت هدیه یک میلیون ریالی بانک پارسیان اهداء می شود.