جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید مفتح، شهید لطیفی، شهید نظری از تاریخ ۲۲ مرداد ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید شهید مفتح با پیش شماره های ۲۶۷۰، ۲۲۸۴ الی […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید مفتح، شهید لطیفی، شهید نظری از تاریخ ۲۲ مرداد ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید شهید مفتح با پیش شماره های ۲۶۷۰، ۲۲۸۴ الی ۲۲۸۹ در محدوده شریعتی، گل نبی، ناطق نوری و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ الی ۲۲۹۸ در محدوده بلوار ارتش، خیابان تیموری، کوچه قنات اراج و در مرکز مخابرات شهید نظری با پیش شماره های ۷۷۵۴ الی ۷۷۵۹ در محدوده خیابان های شهید مدنی، میرزا جاهد، فتحنائی، رجبی حداکثر به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.