جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید غریبی، ولیعصر(عج)، شهید کلانتری، شهید دستغیب و شهید تندگویان از تاریخ ۱۴ مرداد ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوز، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره های ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۶۷ […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید غریبی، ولیعصر(عج)، شهید کلانتری، شهید دستغیب و شهید تندگویان از تاریخ ۱۴ مرداد ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوز، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید غریبی با پیش شماره های ۲۲۲۰، ۲۲۲۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۴، ۲۲۶۷ الی ۲۲۶۹، ۲۲۳۹ در محدوده خیابان سلیمانی شرقی( حکمت سابق) ، کوچه های پیام، لاله، پرستو و در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابان های شهید ناطقی، مجاهدین اسلام، ۱۷ شهریور، هوشمند به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
بر اساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مراکز مخابرات شهید کلانتری و شهید دستغیب از ساعت ۲۴ به مدت ۶ ساعت و در مرکز مخابرات شهید تندگویان از ساعت ۲ بامداد به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.