جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیام نور، جماران، شهید قندی، ولیعصر(عج) و شهید محلاتی از تاریخ ۲۷ مرداد ماه آغاز می شود. به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۴۰ […]

جامع نیوز:عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات پیام نور، جماران، شهید قندی، ولیعصر(عج) و شهید محلاتی از تاریخ ۲۷ مرداد ماه آغاز می شود.
به گزارش جامع نیوزازروابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پیام نور با پیش شماره های ۴۴۴۰ الی ۴۴۴۹، ۴۴۶۰ الی ۴۴۶۲ در محدوده خیابانهای شهید مخبری( ۳۵ متری گلستان)، اتوبان شهید همت، شهید ستاری، ایران زمین جنوبی و در مرکز مخابرات جماران با پیش شماره های ۲۲۲۸، ۲۲۲۹، ۲۲۸۰ الی ۲۲۸۲، ۲۶۱۰ الی ۲۶۱۳ در محدوده خیابانهای شهید حسن عبدلی، شهید دژم جو، طاووس، پرستو و در مرکز مخابرات شهید قندی با پیش شماره های ۵۵۸۰، ۵۵۸۱، ۵۵۵۷، ۵۵۵۸، ۵۵۶۰ الی ۵۵۶۳، ۵۵۸۹ در محدوده این مرکز به مدت ۳ روز دچار اختلال می شود. همچنین در مرکز مخابرات ولیعصر(عج) با پیش شماره های ۷۷۵۰ الی ۷۷۵۳، ۷۷۶۰ الی ۷۷۶۵ در محدوده خیابانهای شهید حسن آلائی، محسن رمضانی، شهید نامجو، سلمان فارسی و در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره های ۲۲۴۴ الی ۲۲۴۸، ۲۲۱۹ در محدوده خیابان ازگل به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.