فروش شرکت بیمه کوثر در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با ۵۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸۴ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال رسید. به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، معاون برنامه ریزی و نوآوری شرکتبا اشاره به همت و تلاش معاونان، مدیران و کارکنان در ستاد و سرپرستی‌ها و […]

فروش شرکت بیمه کوثر در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با ۵۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸۴ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال رسید.

به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر، معاون برنامه ریزی و نوآوری شرکتبا اشاره به همت و تلاش معاونان، مدیران و کارکنان در ستاد و سرپرستی‌ها و نیز نمایندگان حقیقی و حقوقی، ارائه خدمات غیر حضوری و برخط برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت و توسعه این خدمات را از مهمترین عوامل موثر در چابکی شرکت و نمایندگان و روند رو به رشد آمار عملکرد شرکت برشمرد.

مسعود طاهری وسیه سری عنوان داشت: فروش شرکت در هشت ماهه سال ۱۴۰۲ با ۵۶ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۸۴ هزار و ۹۲۵ میلیارد ریال که بیش از فروش کل سال قبل است رسید و این تولید حق بیمه با ترکیب فروش ۸۷ درصدی در رشته های غیرزندگی و ۱۳ درصدی در رشته زندگی محقق شده و فروش رشته عمر و سرمایه گذاری در هشت ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه بیمه کوثر با ارتقای سیستم‌های خدماتی و توجه به نیاز و رضایت مشتریان با ثبت نسبت خسارت ۵۴٫۵ درصد در هشت ماهه سال ۱۴۰۲، مبلغ ۴۶ هزار و ۲۹۵ میلیارد ریال خسارت به بیمه گذاران پرداخت کرده است، خاطر نشان کرد: در این بخش، سهم رشته‌های غیرزندگی ۸۸٫۸ درصد و بیمه‌های زندگی ۱۱٫۲ درصد از کل خسارت های پرداختی بوده است.