طی حکمی از سوی بهمن اسکندری، مدیرعامل بانک آینده، احمد کریمی، به‌عنوان «مدیر امور حوزه مدیریت و روابط‌عمومی» این بانک منصوب شد. در این حکم جدید، مدیرعامل یادآور شد: «امید است؛ با اتکال به نیروی لایزال الهی و با بهره‌گیری از دانش و تجارب ارزنده خود و جلب مشارکت سایر همکاران، در انجام وظایف و […]

طی حکمی از سوی بهمن اسکندری، مدیرعامل بانک آینده، احمد کریمی، به‌عنوان «مدیر امور حوزه مدیریت و روابط‌عمومی» این بانک منصوب شد.

در این حکم جدید، مدیرعامل یادآور شد: «امید است؛ با اتکال به نیروی لایزال الهی و با بهره‌گیری از دانش و تجارب ارزنده خود و جلب مشارکت سایر همکاران، در انجام وظایف و امور محوله و ایجاد سازمانی یادگیرنده در بانک، موفق و موید باشید.
پیش از این هادی کمرئی، سرپرستی روابط‌عمومی بانک آینده را عهده‌دار بود.