اعلام آمادگی برای کمک به توسعه شرکت فولاد خوزستان به نقل از خبرنگار روابط عمومی، گروهی سه نفره به سرپرستی علی‌اصغر عطارودی مدیر امور شعب بانک صادرات استان خوزستان با امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان دیدار نمودند. این دیدار، روز دوشنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ در دفتر مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان انجام شد. در دیدار […]

اعلام آمادگی برای کمک به توسعه شرکت فولاد خوزستان

به نقل از خبرنگار روابط عمومی، گروهی سه نفره به سرپرستی علی‌اصغر عطارودی مدیر امور شعب بانک صادرات استان خوزستان با امین ابراهیمی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان دیدار نمودند.

این دیدار، روز دوشنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۲ در دفتر مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان انجام شد.

در دیدار مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان با مدیر امور شعب صادرات بر همکاری‌های متقابل جهت توسعه هر چه بیشتر شرکت فولاد خوزستان تاکید شد.