مهندس سلطانی در گفتگو با اتاق خبر ستاد خبری نمایشگاه تلکام با بیان اینکه نقاط حرکت تمام شرکت های دانش بنیان استفاده  از زیرساخت پایدار و مطمئن مخابرات است بیان کرد: آینده صنعت تلکام کشور وابسته به توسعه امکانات زیرساختی مانند فیبر نوری و اینترنت اشیا است. به گزارش ستاد خبری مخابرات در تلکام ۲۰۲۳، […]

مهندس سلطانی در گفتگو با اتاق خبر ستاد خبری نمایشگاه تلکام با بیان اینکه نقاط حرکت تمام شرکت های دانش بنیان استفاده  از زیرساخت پایدار و مطمئن مخابرات است بیان کرد: آینده صنعت تلکام کشور وابسته به توسعه امکانات زیرساختی مانند فیبر نوری و اینترنت اشیا است.

به گزارش ستاد خبری مخابرات در تلکام ۲۰۲۳، مهندس سلطانی در این گفتگو به همراه مهندس انصاری معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و مهندس بیدخام مدیر کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات انجام شده است اظهار داشت: باید تولید ناخالص را در حوزه اقتصاد دیجیتال از وضعیت فعلی تغییر داده وآن را به میانگین جهانی و حتی بالاتر برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان یک حامی خوب و همیشگی، سیستم درآمدزدایی برای شرکت های دانش بنیان ایجاد کرده است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در این زمینه افزود: با تحولات انجام شده در شرکت مخابرات ایران از دو سال پیش تا کنون همکاری های گسترده ای با مجموعه های دانش بنیان داشته ایم که بخشی از نمای بیرونی آن و سرویس های مبتنی بر فناوری های نوین در نمایشگاه امسال به مخاطبان عرضه می شود.