مهندس اسماعیل قربانی ، مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حضور در اتاق خبر نمایشگاه تلکام اظهار داشت: دنیا به سمت ارائه سرعت های چند مگابیتی برای مشتریان تجاری و خانگی در حرکت است و در کشورما نیز با پشتیبانی شرکت مخابرات ایران و گسترش فیبر نوری در حوزه باند پهن می توانیم جریان ارتباطی و […]

مهندس اسماعیل قربانی ، مدیر مخابرات منطقه اصفهان با حضور در اتاق خبر نمایشگاه تلکام اظهار داشت: دنیا به سمت ارائه سرعت های چند مگابیتی برای مشتریان تجاری و خانگی در حرکت است و در کشورما نیز با پشتیبانی شرکت مخابرات ایران و گسترش فیبر نوری در حوزه باند پهن می توانیم جریان ارتباطی و فناوری اطلاعات را تقویت کنیم.

به گزارش ستاد خبری مخابرات در نمایشگاه تلکام، اسماعیل قربانی با بیان اینکه استان اصفهان از استان های پیشرو در حوزه فیبر نوری به حساب می آید گفت: در حوزه طرح نجما استان اصفهان به صورت رسمی وارد طرح شده و پیشرفت خوبی داشته است.

مدیر مخابرات منطقه اصفهان تشریح کرد: در حال حاضر خواسته ای که مردم ، کسب و کارها و استارت آپ های دانش بنیان مطالبه می کنند و ضرورت جامعه محسوب می شود دسترسی به اینترنت دائمی و با سرعت بالا است.

وی افزود: مخابرات یا ارتباطات و فناوری اطلاعات به مفهوم کلی تر زیر بنای وجود عصر دیجیتال در کشور است