مدیر کل بررسی های اقتصادی و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران که در بیست وچهارمین نمایشگاه مخابرات ، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال حضور یافت ، درگفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه  در خصوص برپایی این دوره از نمایشگاه  می گوید: صنعت مخابرات در این دوره با چهره ی جدیدی حضور یافته […]

مدیر کل بررسی های اقتصادی و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران که در بیست وچهارمین نمایشگاه مخابرات ، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال حضور یافت ، درگفت و گو با ستاد خبری نمایشگاه  در خصوص برپایی این دوره از نمایشگاه  می گوید: صنعت مخابرات در این دوره با چهره ی جدیدی حضور یافته که پیشینه آن به انقلاب صنعتی چهارم برمی گردد. همه خدماتی که مردم از شرکت های دیگر می گیرند نیز در سایه حمایت شرکت مخابرات ایران است.مردم با اعتماد به برند شرکت مخابرات ایران به استقبال اینترنت اشیا می روند .

به گزارش ستاد خبری گروه مخابرات ایران ، شرکت مخابرات ایران در این نمایشگاه در کنار دیگر بازیگران این عرصه  با اقتباس از فناوری های نوظهور، هم چون هوش مصنوعی و اینترنت اشیاو با استفاده از ظرفیت تکنولوزی های روز این شرکت ها ، در این عرصه می تواند پایه های خدمتی فناوری را در حوزه کسب و کار دیجیتال فراهم کند.

وی با اشاره به همکاری با شرکت های دانش بنیان گفت : در گذشته این همکاری در قالب کارفرمایی و پیمانکاری بوده ولی امروزه  در انقلاب صنعتی چهارم ، این همکاری ها را در قالب اکوسیستم تعریف کردیم و در قالب انعقاد تفاهم نامه،  نگاه ما به این همکاری نگاه زیست بوم می باشد.

دکتر باقری افزود : در حقیقت شرکت مخابرات ، امروزه موفق شده با برند جدید IOTEL و با کمک حوزه های دیگر هم چون شرکت های دانش بنیان و شرکت های فن آورانه به سمت هوشمند سازی زیستی ، قدم های مفیدی بردارد.

مدیر کل بررسی های اقتصادی و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در زمینه هدف از برپایی این نمایشگاه اظهارداشت : هدف ما نشان دادن چهره جدید مخابرات است که از عصر اینترنت عبور کرده و پا در مسیر جدیدی گذاشته که همانا بردن فن آوری های هوشمند به خانه های مردم است .

وی در زمینه پیش بینی آینده مخابرات گفت : در حال حاضر اپراتوری شرکت مخابرات یک برند ملی است ولی با توانایی هایی که در بهبود فرایند رشد و توسعه انجام می شود و سرعتی که این عصر به خود گرفته به جرات می توان گفت ما پنج سال دیگر به یک برند فراملی تبدیل خواهیم شد.

دکتر باقری برگترین چالش، عدم حمایت از شرکت های استارت آپی و به تبع آن ، خروج نخبگان از کشور است . البته با هدف و رویکردی که برای رشد وتوسعه مخابرات در آینده تعریف شده این روند رو به نزول است و قطعا در آینده از تیم های استارت آپی و دانش بنیان بیشتر حمایت خواهد شد و شعار این نمایشگاه به جوانان پژوهشگر ما این است که همه کارها در ایران خودمان هم انجام شدنی است.

وی با اشاره به اینکه بالاترین فرصت ، جایگاه و موقعیت شرکت مخابرات ایران  برندی قابل اعتماد برای تمام مردم است گفت : همه خدماتی که مردم از شرکت های دیگر می گیرند نیز در سایه حمایت شرکت مخابرات ایران است. با اطمینان کاملی که به اپراتوری شرکت مخابرات ایران دارند ، استفاده کنند.