یکم اسفندماه ۱۴۰۲ با حضور مسئولین مدیران ارشد و مدیران تعالی شرکتهای سرآمد ایرانی در مرکز همایشهای این سازمان برگزار میکند. به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی همایش تعالی سازمانی با تکیه بر تجارب ۲۰ گذشته دوره و با هدف ارزیابی عملکرد و دستاوردهای سازمان های دولتی و خصوصی به ویژه در حوزه […]

یکم اسفندماه ۱۴۰۲ با حضور مسئولین مدیران ارشد و مدیران تعالی شرکتهای سرآمد ایرانی در مرکز همایشهای این سازمان برگزار میکند.

به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی همایش تعالی سازمانی با تکیه بر تجارب ۲۰ گذشته دوره و با هدف ارزیابی عملکرد و دستاوردهای سازمان های دولتی و خصوصی به ویژه در حوزه کسب و کار و استقرار سیستمهای نوین مدیریتی با توجه به الگوهای تعالی سازمانی و در فضای تبادل و اشتراک تجربیات و یافتههای مشترک برگزار می شود. در این راستا مرکز تعالی سازمانی سازمان مدیریت صنعتی از سازمانها و واحدهای حوزه های عمومی ساخت و تولید ،خدمات سلامت و آموزش کشور دعوت نمود تا با حضور فعال خود در بیست و یکمین دوره اعطای جایزه ملی تعالی سازمانی به سمت استقرار نظامهای مدیریتی نگاه سیستمی و جامع به فعالیتها در مسیر . تعالی سازمانی گام بردارند.

امسال تعداد ۱۹ شرکت در سطح ،تندیس ۴۰ شرکت در سطح تقدیرنامه برای تعالی و ۱۵ شرکت در سطح گواهی تعهد به تعالی و در مجموع ۷۴ شرکت اقدام به ثبت نام در فرای ند جایزه ملی تعالی سازمانی کرده اند.

همایش تعالی سازمانی قدیمیترین و معتبرترین همایش رسمی و ملی کشور در حوزه تعالی است که علاوه بر دارا بودن نظام نامه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، مورد تایید سازمان ملی بهره وری است.

این همایش با مسئولیت سازمان مدیریت صنعتی توسط مرکز تعالی سازمانی به عنوان مسئول و مجری ارزیابیها و برگزاری همایش ، با مشارکت وزارتخانه ها و سازمانهای حاکمیتی به ویژه وزارت صنعت معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به منظور جاری نمودن تعالی سازمانی و دستیابی به موفقیت پایدار بنگاههای تولیدی و خدماتی در کشور پایه گذاری شده و هر سال در هفته اول اسفندماه با حضور مسئولان کشوری و تقدیر از شرکت های سرآمد برگزار می شود. بیست و یکمین همایش تعالی سازمانی با حضور و ارزیابی عملکرد سازمانهای معتبر و شاخص فعال در حوزه های فولاد و صنایع معدنی صنایع پتروشیمی فنی مهندسی نفت گاز، و فناوری اطلاعات بخش عمومی بیمه ،لاستیک کاشی و سرامیک شیمیایی، ساختمانی، بازرگانی، حمل و نقل و خودرو برگزار می شود و از برترین شرکت کنندگان در هر بخش بر اساس ارزیابیهای منطبق با شاخصهای مورد نظر تقدیر می شود.