جامع خبر(جامع نیوز):عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول از تعیین تکلیف حدود ۷۴ هزارمیلیارد تومان کالا به انحای مختلف در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: فروش اموال منقول با رشد ۴۲۵ درصدی از زمان ورود هیات مدیره جدید سازمان (از سال ۱۴۰۱ تاکنون) همراه بوده است. به نقل از […]

جامع خبر(جامع نیوز):عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول از تعیین تکلیف حدود ۷۴ هزارمیلیارد تومان کالا به انحای مختلف در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: فروش اموال منقول با رشد ۴۲۵ درصدی از زمان ورود هیات مدیره جدید سازمان (از سال ۱۴۰۱ تاکنون) همراه بوده است.

به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سعید غلامی باغی اظهار کرد: در راستای تعیین تکلیف اقلام در اختیار سازمان و بر اساس بند ۵ تغییرات متفرقه سال ۱۴۰۲ و همچنین با عنایت به مصوبه شورای امنیت کشور تاکنون ۴ مزایده فوق العاده بین دستگاه های مشمول برای موتورسیکلت های بالای ۲۵۰ سی سی در اختیار برگزار شده و در حدود ۱۶۱ دستگاه با مبلغ ۱۴۰ میلیارد ریال به فروش رسیده است.

عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول افزود: تا پایان سال جاری تعداد ۴ مزایده فوق العاده مختص موتور سیکلت های بالای ۲۵۰ سی سی برگزار می شود و کلیه دستگاه های مشمول می توانند از طریق مراجعه به سایت ستاد ایران setadiran.ir نسبت به ثبت نام و شرکت در مزایده اقدام نمایند. 

غلامی از تعیین تکلیف حدود ۷۴ هزارمیلیارد تومان کالا به انحای مختلف در دولت سیزدهم خبر داد و  گفت:  فروش اموال منقول با رشد ۴۲۵ درصدی از زمان ورود هیات مدیره جدید سازمان (از سال ۱۴۰۱ تاکنون) در مقایسه با مدت مشابه سال های قبل به رقم  ۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. 

عضو هیئت مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال تملیکی سازمان از بازگشت ۳۷ هزار میلیارد تومان کالا از طریق اعاده به صاحبان مشاغل و چرخه تولید با رشد ۱٫۲۳۰ درصدی از زمان ورود هیات مدیره جدید سازمان (از سال ۱۴۰۱ تاکنون) در مقایسه با مدت مشابه سال های قبل خبر داد.