استقبال مدیران ارشد صنعت بیمه از همایش چالش ها، فرصت ها و آینده پیش روی کسب و کارها (نگاه آینده پژوهانه) با تاکید بر تحولات صنعت بیمه بیانگر قرار گرفتن صنعت بیمه در مسیر تغییر است. به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر علی بنیادی نائینی معاون طرح […]

استقبال مدیران ارشد صنعت بیمه از همایش چالش ها، فرصت ها و آینده پیش روی کسب و کارها (نگاه آینده پژوهانه) با تاکید بر تحولات صنعت بیمه بیانگر قرار گرفتن صنعت بیمه در مسیر تغییر است.

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر علی بنیادی نائینی معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی در سخنرانی افتتاحیه این کارگاه گفت: صنعت بیمه با حضور مدیران توانمند و متخصص همواره جزو صنایع پیشرو است و یک همت جمعی را برای ورود به عرصه فناوری های نوین و تلکنولوژی می خواهد.
وی افزود: صنعت بیمه باید فضا را برای تغییر فراهم کند تا بتوان تغییر ‌ و گذر صنعت بیمه را از دوران سنتی به عصر تکنولوژی فریاد زد .
دکتر بنیادی ایجاد یک تحول بزرگ در صنعت بیمه را نیازمند اتحاد و همکاری اعضای خانواده این صنعت دانست و گفت:صنعت بیمه باید بتواند خود را نسبت به تغییرات محیطی به سرعت تغییر دهد. 
وی،بیان کرد: یک عده تازه به صنعت بیمه اضافه می شوند که دنبال کنندگان  خوبی  هستند و عده ای هم پیشتاز هستند و برخی هم سرعت کمی دارند اما صنعت بیمه باید بتواند ازپیش رو های  خوب تقلید کند، درغیر اینصورت نتیجه آن خروج احتمالی  از کسب و کار است.
معاون طرح توسعه بیمه مرکزی،  یکی از فلسفه های برگزاری این همایش را هم نوا کردن متولیان صنعت بیمه به سوی تغییر عنوان کرد و گفت: تغییر به معنای حذف نیست و ما باید برای جلوگیری از مقاومت های احتمالی، متولیان و بازیگران صنعت بیمه را توجیه کنیم