قادر معصومی خانقاه به عنوان مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد. به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، قادر معصومی خانقاه، با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیر نظارت بر بورس های این سازمان منصوب شد. قادری خانقاه پیش تر مدیریت صندوق توسعه […]

قادر معصومی خانقاه به عنوان مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب شد.

به نقل از خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، قادر معصومی خانقاه، با حکم معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیر نظارت بر بورس های این سازمان منصوب شد.

قادری خانقاه پیش تر مدیریت صندوق توسعه بازار سرمایه را عهده دار بوده و جایگزین امیرمهدی صبائی در مدیریت نظارت بر بورس های سازمان بورس شده است.