در جریان برگزاری انتخابات سراسری شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استانها، ۳ نفر از رؤسای شعب بیمه سینا به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند.   به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، علیرضا روشنی اصل رئیس شعبه اردبیل، محمود لاچینانی رئیس شعبه قم و مهدی قراگوزلو رئیس شعبه همدان به عنوان نایب رئیس شورای […]

در جریان برگزاری انتخابات سراسری شورای هماهنگی شرکتهای بیمه در استانها، ۳ نفر از رؤسای شعب بیمه سینا به عنوان نایب رئیس شورا انتخاب شدند.

  به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، علیرضا روشنی اصل رئیس شعبه اردبیل، محمود لاچینانی رئیس شعبه قم و مهدی قراگوزلو رئیس شعبه همدان به عنوان نایب رئیس شورای هماهنگی شرکتهای بیمه استان خود انتخاب شدند.

گفتنی است، انتخابات سراسری هیئت رئیسه شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی استانها، ۲۹ بهمن‌ماه به صورت آنلاین توسط سندیکای بیمه‌گران ایران برگزار شد.