آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهوری امروز شنبه با حضور در محل نمایشگاه روایت خدمت بنیاد شهید و نهادهای تابعه ضمن افتتاح این رویداد در جریان آخرین دستاوردهای بنیاد شهید در دولت مردمی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر؛ در این نمایشگاه که برای تبیین و بازخوانی اقدامات اقتصادی، فرهنگی و دیگر […]

آیت الله رئیسی ریاست محترم جمهوری امروز شنبه با حضور در محل نمایشگاه روایت خدمت بنیاد شهید و نهادهای تابعه ضمن افتتاح این رویداد در جریان آخرین دستاوردهای بنیاد شهید در دولت مردمی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اقتصادی کوثر؛ در این نمایشگاه که برای تبیین و بازخوانی اقدامات اقتصادی، فرهنگی و دیگر ماموریت های بنیاد در قبال جامعه معظم شاهد و ایثارگر برپا شده است آیت الله رئیسی شخصا حضور یافت و از از غرفه های نمایشگاه به ویژه غرفه سازمان اقتصادی کوثر بازدید کرد

بنابر این گزارش آیت الله رئیسی که سابقا در نمایشگاه خدمات و دستاوردهای دولت سیزدهم طی گفتگویی کوتاه در مورد سازمان اقتصادی کوثر حرکت پرشتاب در مسیر خودکفایی را مطالبه کرده بود از نزدیک در جریان چگونگی و میزان پیشرفت این ماموریت توسط سازمان قرار گرفت.

دکتر فخاری در این میان با تبیین خودکفایی در صنعت طیوری اظهار کرد: ایران با دانش متخصصین سازمان اقتصادی کوثر از واردات اجداد از کشورهای غربی بی نیاز شد و در زمره هشت کشور دارنده این فناوری استراتژیک قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: کوثر هم اکنون نه تنها قدرت تامین نیاز داخل به این محصول راهبردی را دارد بلکه می‌تواند از سرریز تولید خود به کشورهای دیگر نیز صادرات داشته باشد.

مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر در بخش دیگری از گزارش خود به ارزش ها و مزیت های پدید آمده از سوی دو دستاورد هوشمندسازی و نوآوری اشاره داشت و تصریح کرد: سازمان اقتصادی کوثر با بروزرسانی شیوه های مدیریتی و همچنین نوآوری در صنایع تولیدی با وجود مشکلات اقتصادی به بهره وری چند برابری نسبت به گذشته دست یافته است.

وی ادامه داد روند مولدسازی دارایی های راکد در کوثر جریان پرشتابی دارد و ان شا الله تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ سازمان تمامی دارایی های بلااستفاده خود را به خدمت صنایع تولیدی درآورده است.