ساعت کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران از سوی سازمان مدیریت میادین در تعطیلات عید نوروز و ماه مبارک رمضان اعلام شد.روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در اطلاعیه ای ساعات کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار را در تعطیلات عید نوروز و ماه […]

ساعت کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار شهرداری تهران از سوی سازمان مدیریت میادین در تعطیلات عید نوروز و ماه مبارک رمضان اعلام شد.
روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران در اطلاعیه ای ساعات کاری میادین و بازارهای میوه و تره بار را در تعطیلات عید نوروز و ماه مبارک رمضان اعلام کرد.روزهای اول تا سوم فروردین همه میادین و بازارها تعطیل است.

۴ فروردین فقط میادین از ساعت ۸.۳۰ تا ۱۳.۳۰ فعال است بازارهای میوه و تره بار تعطیل هستند

۵ فروردین تا ۱۲ فروردین ۸ تا ۱۳.۳۰ فعال است.۱۳ فروردین (۲۱ ماه مبارک رمضان) همه میادین و بازارها تعطیل است