نرخ حق‌الوکاله انواع سپرده‌های بانک خاورمیانه در سال ۱۴۰۳ معادل ۳ درصد اعلام می‌گردد. این نرخ بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده ماده ۴ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.حق‌الوکاله مبلغی است که بانک‌ها در […]

نرخ حق‌الوکاله انواع سپرده‌های بانک خاورمیانه در سال ۱۴۰۳ معادل ۳ درصد اعلام می‌گردد.

این نرخ بر اساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده ماده ۴ دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی) صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده است.
حق‌الوکاله مبلغی است که بانک‌ها در قبال به کارگیری منابع سپرده شده توسط سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند.
در ضمن نرخ سود علی‌الحساب سپرده های سرمایه‌گذاری طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.