با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد. به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت حسابرسی، فرهاد فرخی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه سینا ضمن تقدیر از خدمات شایسته و دلسوزانه هاجر جواد نژاد مدیر سابق […]

با حکم مدیرعامل بیمه سینا، «زهره زنگوئی» به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد.

به نقل از روابط عمومی بیمه سینا، در مراسم معارفه سرپرست جدید مدیریت حسابرسی، فرهاد فرخی معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه سینا ضمن تقدیر از خدمات شایسته و دلسوزانه هاجر جواد نژاد مدیر سابق حسابرسی برای وی آرزوی توفیق کرد.

در این مراسم، حکم زنگویی توسط معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بیمه سینا به وی اعطا شد.