دکتر سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور در جریان نظارت ستادی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، از نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های تابعه و بویژه صندوق قرض الحسنه شاهد در دولت مردمی بازدید کرد. دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در آستانه روز شهید و در […]

دکتر سید ابراهیم رئیسی، ریاست محترم جمهور در جریان نظارت ستادی از بنیاد شهید و امور ایثارگران ، از نمایشگاه عملکرد و دستاوردهای بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان های تابعه و بویژه صندوق قرض الحسنه شاهد در دولت مردمی بازدید کرد.

دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح امروز در آستانه روز شهید و در نوزدهمین مقصد از نظارت های ستادی بر دستگاههای اجرایی به بنیاد شهید و امور ایثارگران رفت. رئیس جمهور در بدو ورود به بنیادشهید از نمایشگاه آخرین دستاوردها و اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش های مختلف سلامت ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی ، سیاحتی ، امور اقتصادی همچنین از غرفه و فعالیتهای اقتصادی ، پژوهشی ، دانشگاهی و دانش بنیان صندوق قرض الحسنه شاهد بازدید کرد