شرکت بیمه تجارت‌نو در راستای حذف نسخه‌های کاغذی دارویی توانست، تبادل الکترونیک نسخ دارو را به صورت کامل اجرا کند و در این امر در صنعت بیمه پیشگام باشد. به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت‌نو ؛ این شرکت در جهت حذف نسخه‌‌های کاغذی مربوط به هزینه‌های دارویی، با اجرای تبادل الکترونیک نسخ دارویی به صورت […]

شرکت بیمه تجارت‌نو در راستای حذف نسخه‌های کاغذی دارویی توانست، تبادل الکترونیک نسخ دارو را به صورت کامل اجرا کند و در این امر در صنعت بیمه پیشگام باشد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت‌نو ؛ این شرکت در جهت حذف نسخه‌‌های کاغذی مربوط به هزینه‌های دارویی، با اجرای تبادل الکترونیک نسخ دارویی به صورت کامل، گام مهمی را برای بهبود فرآیند پرداخت هزینه‌های دارویی برداشته است.

با این خدمت، بیمه شدگان بیمه تجارت‌نو با مراجعه به داروخانه‌ها می‌توانند فرآیند پردازش نسخه‌های دارویی را به سادگی و با سرعت بیشتری انجام دهند به طوری که دیگر نیاز به ارسال نسخه‌های کاغذی دارویی بیمه شدگان برای دریافت سهم بیمه تکمیلی نیست و به صورت خودکار و الکترونیکی ، سهم بیمه تکمیلی تجارت‌نو به سامانه‌های بیمه‌گری این شرکت ارسال می‌شود که پس از کارشناسی و ارزیابی مدارک، هزینه به حساب بیمه شدگان واریز خواهد شد.

گفتنی است فرآیند فوق از طریق اپلیکیشن بنو در قسمت خسارت درمان و انتخاب گزینه پیگیری هزینه درمانی قابل مشاهده است.

این اقدام نشان از تعهد شرکت بیمه تجارت‌نو به استفاده از فناوری و نوآوری در تسهیل و پیشرفت خدمات به مشتریان خود دارد و می‌تواند بهبود چشمگیری در فرآیند پرداخت هزینه‌های دارویی برای بیمه شدگان درمان تکمیلی داشته باشد.