مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاکسان به منظور تصویب افزایش سرمایه برگزار شد. به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی شرکت پاکسان، روز شنبه مورخ ۱۹ اسفندماه سال جاری مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به منظور تصویب افزایش سرمایه ۳۹/۳۳ درصدی از مبلغ ۹.۲۲۱ میلیارد ریال به ۱۲.۳۰۰ میلیارد ریال به منظور […]

مجمع عمومی فوق العاده شرکت پاکسان به منظور تصویب افزایش سرمایه برگزار شد.

به گزارش کیوسک خبر به نقل از روابط عمومی شرکت پاکسان، روز شنبه مورخ ۱۹ اسفندماه سال جاری مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به منظور تصویب افزایش سرمایه ۳۹/۳۳ درصدی از مبلغ ۹.۲۲۱ میلیارد ریال به ۱۲.۳۰۰ میلیارد ریال به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج و کمبود نقدینگی و همچنین بهره مندی از معافیت مالیاتی در محل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برگزار شد.

این اقدام شرکت پاکسان در راستای برنامه‌های سال مالی جاری بود که مدیرعامل این شرکت در مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ وعده تحقق آن را به سهامداران داده بود.

در پایان مجمع افزایش ۳۹/۳۳ درصدی از محل سود انباشته به تصویب سهامداران رسید.