بر اساس بررسی های صورت گرفته و مستندات موجود تنها مالکیت ۱۸۶ واحد مسکونی در اختیار ۱۵ بانک و موسسه اعتباری عضو این کانون است دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته و مستندات موجود تنها مالکیت ۱۸۶ واحد مسکونی در اختیار ۱۵ بانک و موسسه […]

بر اساس بررسی های صورت گرفته و مستندات موجود تنها مالکیت ۱۸۶ واحد مسکونی در اختیار ۱۵ بانک و موسسه اعتباری عضو این کانون است

دبیر کل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته و مستندات موجود تنها مالکیت ۱۸۶ واحد مسکونی در اختیار ۱۵ بانک و موسسه اعتباری عضو این کانون است.

به گزارش روابط عمومی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی ، محمدرضا جمشیدی با بیان این مطلب افزود: اخیرا برخی رسانه ها خبری با عنوان «وجود ۲۰۰ هزارخانه خالی متعلق به بانک ها» به نقل از یک مقام مسئول دستگاه اجرایی منتشر کردند که این خبر به هیچ وجه واقعی نیست.

وی اظهارداشت: در این خصوص به درخواست بانک ها و موسسات اعتباری نامه ای از سوی بانک مرکزی تنظیم و برای این دستگاه اجرایی ارسال شد تا مستندات مربوط به آمار خانه های خالی بانک های عامل را به تفکیک تعداد ، نوع و موقعیت جغرافیایی اعلام نمایند.

محمدرضا جمشیدی تاکید کرد: علی رغم گذشت چند ماه ، تا کنون توفیقی در وصول پاسخ به مکاتبات متعدد صورت گرفته در این خصوص حاصل نشده است. طبق بررسی های صورت گرفته و همچنین مستندات موجود تنها مالکیت ۱۸۶ واحد مسکونی در اختیار ۱۵ بانک و موسسه اعتباری خصوصی عضو این کانون می باشد.

محمدرضا جمشیدی تصریح کرد: بر اساس گزارش های واصله تعدادی از این واحد ها جهت اقامت روسای شعب در شهرستان ها می باشد و تعداد اندکی نیز برای استقرار موقت ماموران اعزامی از مرکز به شهرهای ذی ربط در طبقه فوقانی این شعب قرار دارند.

دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در پایان افزود: قریب به اکثر ۱۸۶ واحد به لحاظ وثیقه بودن مطالبات بانکها با آرای مراجع محترم قضایی به تملیک بانکها درآمده و حسب مقررات بانک مرکزی به تدریج آماده فروش از طریق مزایده می شوند که شاهد انتشار آگهی فروش آنها در جراید کثیر الانتشار هستیم.

منبع : تصویر روز