راهبر نهاد مردمی و مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت بر توسعه فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی در مدارس تاکید کرد. به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، محمدحسین حسین زاده در گفتگو با محمدعلی نادی رئیس سازمان سما و معاون تربیتی و مهارتی مدارس آزاد اسلامی با اشاره به نقش سازمان های […]

راهبر نهاد مردمی و مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت بر توسعه فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی در مدارس تاکید کرد.

به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه رسالت، محمدحسین حسین زاده در گفتگو با محمدعلی نادی رئیس سازمان سما و معاون تربیتی و مهارتی مدارس آزاد اسلامی با اشاره به نقش سازمان های رهیاری در نهادمردمی رسالت برا افزایش سواد مالی دانش آموزان در مدارس تاکید کرد.

وی همچنین به ظرفیت های موجود در نهاد مردمی رسالت برای بهبود فرآیندهای مهارتی و کارآفرینی اجتماعی اشاره کرد.

تسهیم شهریه مدارس و سازمان مرکزی در بستر ام بازار و پرداخت شهریه اولیا مدارس در بستر ام بازار برای ۹۰۰مدرسه در کشور از دیگر مباحث این گفتگو بود که مورد استقبال رئیس سازمان سما و معاون تربیتی و مهارتی مدارس آزاد اسلامی قرار گرفت