از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نرخ خشکبار در میادین و بازارها اعلام شد.  شهروندان می توانند خشکبار را با قیمت های زیر از میادین و بازارهای میوه و تره بار تهیه کنند.هرکیلوگرم آلبالو نیمه خشک درجه یک ۱۰۵ هزار تومانهرکیلوگرم آلو بخارا درجه یک ۱۶۵ هزار تومانهر کیلوگرم آلو جنگلی درشت […]

از سوی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار نرخ خشکبار در میادین و بازارها اعلام شد.
  شهروندان می توانند خشکبار را با قیمت های زیر از میادین و بازارهای میوه و تره بار تهیه کنند.
هرکیلوگرم آلبالو نیمه خشک درجه یک ۱۰۵ هزار تومان
هرکیلوگرم آلو بخارا درجه یک ۱۶۵ هزار تومان
هر کیلوگرم آلو جنگلی درشت درجه ۷۸ هزار تومان
هرکیلوگرم انجیر خشک درجه یک ۲۹۵ هزار تومان
هرکیلوگرم بادام زمینی غلافدار (خام و بوداده) درجه یک ۱۸۰ هزار تومان
هرکیلوگرم بادام هندی سایز ۳۲۰ درجه یک خام و شور ۶۱۰ هزار تومان
هرکیلوگرم برگ آلوشابلون درجه یک ۲۶۵ هزار تومان
هرکیلوگرم برگ زردآلو درجه یک ۱۷۵ هزار تومان
هرکیلوگرم پسته احمد آقایی درجه یک ۵۶۰ هزار تومان
هرکیلوگرم پسته اکبری درجه یک ۶۱۰ هزار تومان
هرکیلوگرم پسته فندقی درجه یک ۵۱۰ هزار تومان
هرکیلوگرم پسته کله قوچی درجه یک ۶۱۰ هزار تومان
هرکیلوگرم تخمه آفتابگردان رژیمی (سفید و دو آتیشه) درجه یک ۱۴۰ هزار تومان
هرکیلوگرم تخمه آفتابگردان دور سفید خام درجه یک ۱۴۰ هزار تومان
هرکیلوگرم تخمه آفتابگردان ریز درجه یک ۸۸ هزار تومان
هرکیلوگرم تخمه جابانی شور درجه یک ۲۸۵ هزار تومان
هر کیلوگرم تخمه کدو مرمری خام و شور درجه یک ۲۴۵ هزار تومان
هر کیلوگرم تخمه کدو گوشتی دو آتیشه درجه یک ۲۵۰ هزار تومان
هر کیلوگرم توت خشک درجه یک ۳۵۰ هزار تومان
هر کیلوگرم سنجد درجه یک ۲۱۵ هزار تومان
هر کیلوگرم سویا آجیلی درجه یک ۹۹ هزار تومان
هرکیلوگرم فندق با پوست خام درجه یک ۴۷۰ هزار تومان
هرکیلوگرم عناب درجه یک ۱۵۵ هزار تومان
هرکیلوگرم کشمش پلویی طلایی درجه یک ۱۶۹ هزار تومان
هرکیلوگرم کنجد بو داده درجه یک ۱۵۸هزار تومان
هرکیلوگرم گردو پوست درجه یک ۱۹۰ هزار تومان
هرکیلوگرم مغز بادام درجه یک ۵۳۰ هزار تومان
هرکیلوگرم مغز بادام زمینی درشت پوست کنده درجه یک ۱۷۰ هزار تومان
هرکیلوگرم مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی درجه یک ۲۷۵ هزار تومان
هرکیلوگرم نخودچی دو آتیشه شور و بی نمک درجه یک ۹۹ هزار تومان
هرکیلوگرم پرتقال خشک اسلایس درجه یک ۱۷۰ هزار تومان
هرکیلوگرم خرمالو خشک اسلایس درجه یک ۳۲۰ هزار تومان
هرکیلوگرم سیب خشک اسلایس درجه یک ۲۳۰ هزار تومان
هرکیلوگرم شلیل خشک اسلایس درجه یک ۳۲۰ هزار تومان
هرکیلوگرم کیوی خشک اسلایس درجه یک ۴۲۰ هزار تومان