مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی در بیست و هشتمین دوره از سلسله سفرها به اداره های کل استانی سازمان متبوع خود در جمع کارکنان استان خراسان رضوی اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی از لحاظ ساختاری، سیستمی و منابع انسانی در فرضیه مانده و اقدام سیستماتیک، استاندارد و عملیاتی در آن صورت […]

مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی در بیست و هشتمین دوره از سلسله سفرها به اداره های کل استانی سازمان متبوع خود در جمع کارکنان استان خراسان رضوی اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی از لحاظ ساختاری، سیستمی و منابع انسانی در فرضیه مانده و اقدام سیستماتیک، استاندارد و عملیاتی در آن صورت نگرفته بود که در دو سال گذشته اقدامات مهمی صورت گرفته است.

به نقل از روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، اسکندر یارنسب در این نشست، ادامه داد: یکی از اقدامات مهم سازمان اموال تملیکی، برگزاری سلسله سفرهای استانی برای تشکیل داشبورد مدیریتی به منظور احصای داشته های سازمان در اقصی نقاط کشور است.

وی افزود: امر پوشیده ای در سازمان اموال تملیکی وجود ندارد و این سفرها منتج به شفاف تر و شیشه ای تر شدن سازمان در همه ابعاد شده است.

یارنسب خواستار بهره برداری بهینه از نتایج سفرهای استانی شد و ادامه داد: مجموع یافته های این سفرها در حوزه کلان برنامه ریزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تلاش می کنیم تا این سازمان را از تمرکزگرا بودن که آن مهم به دلیل ساختار قانونی آن، نشأت گرفته است، تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه در ادامه این سفرها، حوزه های مختلف اداره های کل ستادی سازمان نیز مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرند، تصریح کرد: در پایان مجموع سفرهای استانی و ستادی، تصویری کامل، علمی و جامع از وضعیت موجود سازمان در سراسر کشور در اختیار تصمیم گیرندگان گذارده خواهد شد.

مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان اموال تملیکی در پایان، مخاطبان اصلی و جامعه هدف سازمان را مزایده گران نامید و اظهار داشت: باید تلاش شود تا توازن میان اهداف سازمان و حفاظت از حقوق بیت المال در کنار رعایت حقوق مزایده گران و خریداران محترم رعایت شود که تحقق این مهم، از جمله وظایف همکاران محترم در استان ها است که البته در این زمینه هم موفق هستند.