در هفته منتهی به ۱۱ اسفند ماه میوه ۴۵ درصد ارزان تر از سطح شهر در میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه شد.   انواع میوه۴۵ درصد و سبزیجات ۳۳درصد و حبوبات۲۰ درصد ارزان تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش رسید.گفتنی است، در میادین و بازارهای میوه و […]

در هفته منتهی به ۱۱ اسفند ماه میوه ۴۵ درصد ارزان تر از سطح شهر در میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه شد.

  انواع میوه۴۵ درصد و سبزیجات ۳۳درصد و حبوبات۲۰ درصد ارزان تر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش رسید.
گفتنی است، در میادین و بازارهای میوه و تره بار موادپروتئینی ۵۶درصد، غلات ۲۰درصد، مرغ ۱۰ درصد، تخم مرغ ۱۴ درصد، قند ۱۷درصد و شکر ۱۷ درصد ارزان‌تر از سطح شهر است.