مدیرعامل بیمه کوثر در جلسه شورای مدیران شرکت از عملکرد درخشان و کارتیمی در تحقق اهداف سال جاری تشکر و بر افزایش رضایتمندی مشتریان تاکید نمود. به نقل از روابط عمومی و تبلیغات و اعلام دکتر آقادادی، بیمه کوثر تا امروز موفق شده به فروش بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه صادره و […]

مدیرعامل بیمه کوثر در جلسه شورای مدیران شرکت از عملکرد درخشان و کارتیمی در تحقق اهداف سال جاری تشکر و بر افزایش رضایتمندی مشتریان تاکید نمود.

به نقل از روابط عمومی و تبلیغات و اعلام دکتر آقادادی، بیمه کوثر تا امروز موفق شده به فروش بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان حق بیمه صادره و همچنین درآمد درخشان سرمایه‌گذاری ۲۷ هزار میلیارد ریالی دست پیدا کند.

مدیرعامل بیمه کوثر از شناسایی سود ۱۱۰۰ میلیارد تومانی بابت فروش سهام شرکت آپادانا ایساتیس( سهامی خاص) و همچنین وصول مطالبات ۹۰۰ میلیارد تومانی(از طریق تهاتر سهام) در اسفندماه خبر داد و گفت با توجه به میزان تقسیم سود در مجمع آتی شرکت سرمایه گذاری غدیر، سودآوری مناسبی برای شرکت پیش بینی می شود.

ایشان بیان نمود عملکرد و دستاوردهای ارزشمند بیمه کوثر با کار جهادی و اتحاد و همدلی تک تک اعضای تیم همکاران و شبکه‌ی فروش حاصل گردیده است و می بایست در هر نقشی فرصت خدمت را غنیمت شمرده و به اولویت نخست بیمه کوثر که تکریم و افزایش رضایت مشتریان است بپردازیم.