قیمت آجیل مخلوط از سوی سازمان مدیریت میادین در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت آجیل ۴ مغز مخلوط شب عید با ۳۰ درصد پسته احمد آقایی، ۱۵ درصد مغز فندق شور، ۳۰درصد مغز بادام شور و ۲۵درصد […]

قیمت آجیل مخلوط از سوی سازمان مدیریت میادین در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد. به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، قیمت آجیل ۴ مغز مخلوط شب عید با ۳۰ درصد پسته احمد آقایی، ۱۵ درصد مغز فندق شور، ۳۰درصد مغز بادام شور و ۲۵درصد بادام هندی شور هر کیلوگرم ۵۹۰ هزار تومان در میادین و بازارهای میوه و تره بار عرضه می شود.