طبق آخرین نرخنامه مصوب سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت قند، شکر و نبات در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد. طبق آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت قند، شکر و نبات در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است: شکر بسته بندی یک کیلوگرمی […]

طبق آخرین نرخنامه مصوب سازمان میادین میوه و تره بار تهران، قیمت قند، شکر و نبات در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.
 طبق آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت قند، شکر و نبات در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است: شکر بسته بندی یک کیلوگرمی ۳۳ هزار و۸۰۰ تومان شکر فله هرکیلوگرم ۲۸ هزار تومان قند شکسته ۵ کیلوگرمی ۱۹۹ هزار تومان نبات تخته و خرد شده هر کیلوگرم ۴۹ هزار و ۵۰۰تومان نبات چوبدار زرد و سفید و طعم دار هر کیلوگرم ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان نبات شاخه باریک و ریز (شاخه‌ای) سفید و زرد هر کیلوگرم ۵۶هزار و ۵۰۰ تومان نبات شاخه درشت (شاخه‌ای) سفید و زرد هر کیلوگرم ۵۳ هزار و ۵۰۰تومان