مخابرات منطقه تهران با تامین خطوط ارتباطی مورد نیازتمامی شعب اخذ رای در اقصا نقاط استان تهران ، بستر برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را فراهم کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران ، با هماهنگی های به عمل آمده از سوی ستاد برگزاری انتخابات […]

مخابرات منطقه تهران با تامین خطوط ارتباطی مورد نیازتمامی شعب اخذ رای در اقصا نقاط استان تهران ، بستر برگزاری هرچه با شکوه تر انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را فراهم کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران ، با هماهنگی های به عمل آمده از سوی ستاد برگزاری انتخابات ، ماموریت ویژه ای برای مخابرات استان تهران تعیین شد تا با اتکای  به توانمندی های کارکنان متخصص و متهد خود نسبت به برقراری و پایداری ارتباطات مورد نیاز اقدام کند.

در نظر گرفتن  تلفن ثابت برای شش هزار و ۲۴۶ شعبه اخذ رای با دایر کردن ۱۱ هزار و ۹۰۰ خط تلفن ثابت ، ۴۹  نقطه اتصال اینترنتی  مبتنی بر فیبرنوری  ویژه ستاد های مرکزی ، مساجد، مدارس و صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با اقدامات جهادی مدیریت و کارکنان مخابرات استان تهران به انجام رسید تا زمینه برگزاری الکترونیکی بخشی از فرایند اخذ آرای مردم   بر بستر امن، با کیفیت و پرسرعت فیبرنوری و شبکه  مخابرات استان تهران محقق شود.

شایان ذکر است همزمان با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ، مجموعه مدیریت و کارکنان بخش های فنی شرکت مخابرات ایران و  مخابرات استان تهران بمنظور حصول اطمینان از برقراری ارتباطات  ،  حفظ  و پایداری خطوط ارتباطی اختصاص یافته،  در ساختمان های ستادی و مراکز مخابراتی تمامی مناطق هفتگانه مخابرات استان تهران مستقر بوده و رصد لحظه ای نقاط ارتباطی راه اندازی شده و رفع کوچک ترین اختلالات احتمالی را برعهده گرفتند.

لازم به ذکر است با تلاش و همت شبانه روزی کارکنان مخابرات استان تهران ، پایداری شبکه ارتباطی استان تهران در شش هزار و ۲۴۶ شعبه اخذ رای برمدار فیبرنوری و همچنین  با بهره گیری از شبکه عظیم مخابرات منطقه تهران ،  مطلوب و موثر ارزیابی شده است .

گفتنی است نمایندگان مخابرات استان تهران در وزارت کشور، استانداری، فرمانداری و ۱۸ ستاد فرعی انتخابات برای هماهنگی های مربوطه و رفع نواقص و مشکلات احتمالی حضور دارند.