شبکه ارتباطی تمامی شعب اخذ رای استان تهران، بدون هیچ گونه مشکلی برقرار است. به گزارش اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با تلاش شبانه روزی مجموعه مدیران و کارکنان حوزه های مختلف مخابرات منطقه تهران، اخذ رای در ستاد انتخاباتی و تمامی شعب بدون هیچ مشکل ارتباطی برقرار است.شایان ذکر است تمامی مدیران […]

شبکه ارتباطی تمامی شعب اخذ رای استان تهران، بدون هیچ گونه مشکلی برقرار است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با تلاش شبانه روزی مجموعه مدیران و کارکنان حوزه های مختلف مخابرات منطقه تهران، اخذ رای در ستاد انتخاباتی و تمامی شعب بدون هیچ مشکل ارتباطی برقرار است.
شایان ذکر است تمامی مدیران و همکاران حوزه های فنی و شبکه در محل کار حاضر و آماده خدمت رسانی و رفع مشکلات و قطعی های احتمالی شبکه مخابراتی هستند.