طبق نرخنامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.  قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر است:هر کیلوگرم بازو ۸۶ هزار تومانهرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۶۳ هزار تومانهربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار تومانهربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ […]

طبق نرخنامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.
  قیمت گوشت بوقلمون از سوی این سازمان به شرح زیر است:
هر کیلوگرم بازو ۸۶ هزار تومان
هرکیلوگرم بال ( بدون نوک بال) ۶۳ هزار تومان
هربسته پای بوقلمون پاک شده بدون ناخن ۸۰۰ گرم ۲۲ هزار تومان
هربسته جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان
هر کیلوگرم گوشت چرخکرده ۱۹۵ هزار تومان
هر بسته دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان
هر کیلوگرم ران با پوست و استخوان (با استخوان کمر) ۱۵۲ هزار تومان
هر کیلوگرم ساق با پوست ۱۳۲ هزار تومان
هربسته سنگدان پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۸هزار تومان
هرکیلوگرم سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۴۳ هزار تومان
هرکیلوگرم سینه با بال، گردن، پوست و استخوان۱۲۹ هزار تومان
هرکیلوگرم فیله ۲۰۶هزار تومان
هرکیلوگرم گردن بدون پوست ۱۰۲ هزار تومان
هرکیلوگرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلوگرم ۱۱۶هزار تومان
هرکیلوگرم مغز ران بی پوست و استخوان۲۱۴ هزار تومان
هرکیلوگرم نیم شقه ران، ران با ساق، ران، کعب ران، استخوان پشت و دمبالچه (فله) ۱۱۸هزار و ۲۰۰تومان
هرکیلوگرم نیم شقه سینه، سینه با بال، با گردن، با پوست و استخوان(فله) ۱۱۶ هزار و ۴۰۰تومان