بانک آینده، به‌منظور تکمیل کادر مدیریتی در حوزه ارز و امور بین‌الملل در رده شغلی معاون ارزی شعبه برای شهرهای: تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، بوشهر و شیراز، از کلیه علاقه‌مندان به همکاری به‌ویژه بازنشستگان محترم شبکه بانکی و یا صاحبان تجربه در بخش یاد شده، دعوت به همکاری می‌نماید. شایان ذکر است؛ داشتن دانش و […]

بانک آینده، به‌منظور تکمیل کادر مدیریتی در حوزه ارز و امور بین‌الملل در رده شغلی معاون ارزی شعبه برای شهرهای: تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، بوشهر و شیراز، از کلیه علاقه‌مندان به همکاری به‌ویژه بازنشستگان محترم شبکه بانکی و یا صاحبان تجربه در بخش یاد شده، دعوت به همکاری می‌نماید.

شایان ذکر است؛ داشتن دانش و تجربه لازم و هم‌چنین باور و تعهد عملیاتی به اصول بنیادین بانک آینده حائز اهمیت است.
 هم‌چنین مواردی نظیر:

  • ارزش‌آفرینی برای مشتریان توأم با رفتار فاخر.
  • توسعه سازمان و فرهنگ حرفه‌ای فروش.
  • به اشتراک گذاشتن دانش و تجربه، یادگیری و توسعه حرفه‌ای سرمایه انسانی .
  • توانایی بارز توسعه برند و ایجاد شعبه متمایز و متمرکز بر تجارب مشتریان.
  • توانایی متمایز بازاریابی، تجهیز منابع و مدیریت مصارف در سطح حرفه‌ای.
  • مشارکت‌جویی، نوآوری و کارآفرینی سازمانی.

از جمله معیارهای اصلی، در انتخاب داوطلبان برای تصدی مسئولیت مهم معاون ارزی شعبه است.
علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر و تکمیل و ارسال اطلاعات مربوط، به ‌نشانی ba24.ir/ayandeh/career، مراجعه فرمایند.

معاونت سرمایه انسانی و توسعه مدیریت