فروش ۳ هزار و ۱۶۷ تنی روغن موتور بنزینی تولیدی شرکت نفت سپاهان با نرخ فروش هر تن ۵۴ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی، در مجموع فروشی ۱۷۲ میلیارد تومانی را در بازارهای داخلی برای این شرکت در نخستین ماه سال به همراه داشت. رشد ۶۱درصدی فروش روغن‌موتور بنزینی و بیش از ۲برابر شدن تولید […]

فروش ۳ هزار و ۱۶۷ تنی روغن موتور بنزینی تولیدی شرکت نفت سپاهان با نرخ فروش هر تن ۵۴ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی، در مجموع فروشی ۱۷۲ میلیارد تومانی را در بازارهای داخلی برای این شرکت در نخستین ماه سال به همراه داشت.

رشد ۶۱درصدی فروش روغن‌موتور بنزینی و بیش از ۲برابر شدن تولید روغن‌موتور دیزلی در دوماهه نخست امسال نشان‌دهنده افزایش فروش و تولیدات شرکت نفت سپاهان است.

 در فروردین ماه امسال شرکت نفت سپاهان ۳ هزار و ۳۴۷ تن روغن‌موتور بنزینی تولید کرد که از این مقدار، حدود ۹۵درصد آن به‌فروش رسید.

فروش ۳ هزار و ۱۶۷ تنی روغن موتور بنزینی تولیدی شرکت نفت سپاهان با نرخ فروش هر تن ۵۴ میلیون و ۳۳۵ هزار تومانی، در مجموع فروشی ۱۷۲ میلیارد تومانی را در بازارهای داخلی برای این شرکت در نخستین ماه سال به همراه داشت.

در اردیبهشت‌ماه هم شاهد رشد تولید روغن‌موتور بنزینی در شرکت نفت سپاهان بودیم و هم مقدار فروش آن در بازارهای داخلی به طرز چشمگیری افزایش داشت.

در دومین ماه سال، ۳ هزار و ۴۱۵ تن روغن موتور بنزینی در این شرکت به تولید رسید اما مجموع فروش این شرکت در این ماه به ۵ هزار و ۱۱۲ تن رسید. در واقع نسبت فروش این ماه به تولیدات این ماه، به حدود ۱۵۰ درصد رسید.

فروش ۵ هزار و ۱۱۲ تنی روغن موتور بنزینی تولیدی شرکت نفت سپاهان با نرخ فروش هر تن ۵۵ میلیون و ۶۰۳ هزار تومانی، در مجموع فروشی ۲۸۴ میلیارد تومانی را در بازارهای داخلی برای این شرکت در اردیبهشت‌ماه به همراه داشت.

بررسی آمار تجمعی تولیدات و فروش روغن موتور بنزینی نفت سپاهان در دو ماه ابتدایی سال در گزارشات رسمی کدال نشان می‌دهد در این دو ماه، مجموع تولیدات روغن موتور بنزینی در این شرکت به ۶ هزار و ۷۶۲ تن رسید و فروش این محصول در بازارهای داخلی ۸ هزار و ۸۷۹ تن بود.

در مجموع در دوماهه ابتدایی سال جاری، فروش داخلی روغن موتور بنزینی نفت سپاهان ۴۵۶ میلیارد تومان برای این شرکت درآمد به‌دنبال داشت.

مقایسه درآمد حاصل از فروش روغن موتور بنزینی نفت سپاهان در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین‌ماه نشان دهنده رشد ۶۵درصدی درآمد فروش این محصول پرتقاضا در بازار داخلی است؛ همچنین مقایسه میزان فروش این محصول در دو ماه اردیبهشت و فروردین، حاکی از رشد ۶۱ درصدی فروش آن در دومین ماه سال است.

تولید روغن موتور دیزلی بیش از ۲ برابر شد

در فروردین‌ماه امسال، تولید روغن موتور دیزلی در مجموعه شرکت نفت سپاهان ۲ هزار و ۴۳۳ تن بوده که این مقدار در اردیبهشت‌ماه به ۵ هزار و ۴۱۶ تن رسیده و رشدی بیش از دوبرابری داشته است.

تولید روغن موتوری دیزلی در شرکت نفت سپاهان در دوماهه ابتدایی سال جاری ۷ هزار و ۸۴۹ تن بوده که در مقایسه با تولیدات ۷ هزار و ۲۹۰ تنی این محصول در مدت مشابه سال قبل، رشد داشته است.

هم زمان با رشد تولید، مقدار فروش روغن موتورهای دیزلی هم از ۲۳۶۸ تن در فرودین‌ماه به ۴۴۵۴ تن در اردیبهشت‌ماه رسیده است.

رشد ۳۱درصدی فروش داخلی محصولات نفت سپاهان

مجموع فروش داخلی محصولات تولیدی نفت سپاهان شامل روغن موتور بنزینی، روغن موتور دیزلی، سایر روغن های موتوری، روغن های صنعتی، گریس، ضدیخ، اسلاک واکس، روغن های فرایند، روغن پایه و پارافین در دوماهه ابتدایی امسال حدود ۱۶۸۳ میلیارد تومان بوده که نسبت به فروش ۱۲۸۶ میلیارد تومانی مدت مشابه سال قبل، رشدی ۳۱درصدی را نشان می‌دهد.