سامانه جامع بازرسی | جامع خبر(جامع نیوز)
لزوم استقرار سامانه نظارت غیرحضوری در سیستم بانکی 22 تیر 1401

لزوم استقرار سامانه نظارت غیرحضوری در سیستم بانکی

جامع خبر(جامع نیوز):معاون نظارت و کنترل داخلی بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: هدف از راه اندازی سامانه نظارت و بازرسی غیرحضوری بانک توسعه صادرات ایران، عبور از روش های سنتی بازرسی و نظارت در بانک ها و بهره مندی از ابزارهای نوین مبتنی بر فناوری اطلاعات است.    به نقل از روابط عمومی بانک […]