سخنگوی صنعت برق | جامع خبر(جامع نیوز)
استفاده از کولر برای شرکت‌های آب و برق ممنوع، سایر ادارات محدود 16 اردیبهشت 1400

استفاده از کولر برای شرکت‌های آب و برق ممنوع، سایر ادارات محدود

سخنگوی صنعت برق گفت: استفاده از کولر برای شرکت‌های آب و برق در ایام پیک ممنوع و برای سایر شرکت‌ها محدود است