شرکت توسن | جامع خبر(جامع نیوز)
نقشه راه دیجیتال بانک صنعت و معدن از مطلوبیت لازم برخوردار است 09 شهریور 1400
عضو هیات مدیره بانک صنعت و معدن:

نقشه راه دیجیتال بانک صنعت و معدن از مطلوبیت لازم برخوردار است

جامع خبر(جامع نیوز):دکتر علی خورسندیان اظهار داشت: پس از ارزیابی نقشه راه بانکداری بانک صنعت توسط مراجع ذیربط مشخص شد، نقشه راه بانکداری دیجیتال این بانک دارای مزایای بسیاری است و از مطلوبیت لازم برخوردار است . به گزارش جامع خبر به نقل از بانک صنعت و معدن، وی ضمن بیان مطلب فوق، عنوان داشت: […]